Właściwość

Zasady wyboru komornika określają przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191 ). Wierzyciel ma pełne prawo wyboru egzekutora, niezależnie od miejsca zamieszkania. Oznacza to, że jeśli dłużnik mieszka np. w województwie zachodniopomorskim, wierzyciel może złożyć wniosek o egzekucję do Komornika Sądowego w województwie podkarpackim. Jeżeli zaległość w poszczególnych egzekucjach nie jest dłuższa niż pół roku, komornik ma obowiązek podjąć stosowne działania poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

W pewnych przypadkach mamy również do czynienia z tzw. właściwością wyłączną, która pozbawia wierzyciela prawa do wyboru egzekutora. Reguła ta dotyczy sytuacji, obejmujących: egzekucję z nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz ograniczonego prawa rzeczowego. Wówczas sprawą zajmuje się komornik, który pracuje przy sądzie rejonowym, właściwym dla usytuowania mienia nieruchomego.

 

Praca na laptopie

 

Jako komornik działający przy Sądzie Rejonowym, prowadzę egzekucje zarówno na terenie Kalisza, jak i gmin, znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego:

 • Blizanów,
 • Brzeziny,
 • Ceków-Kolonia,
 • Lisków,
 • Mycielin,
 • Stawiszyn,
 • Żelazków,
 • Godziesze Wielkie,
 • Szczytniki,
 • Koźminek,
 • Opatówek.