Młotek do licytacji na tle samochodu

Komornik sądowy - Kalisz

Jako egzekutor sądowy organizuję licytacje komornicze, obejmujące sprzedaż nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych. Przetargi dotyczą m.in. domów, mieszkań, biżuterii oraz udziałów w spółkach handlowych.

Aby wziąć udział w licytacji, należy mieć ukończone 18 lat, a także uiścić określone wcześniej wadium, stanowiące 10 proc. wartości zajętego mienia. W przypadku przegrania licytacji, rękojmię podlega całkowitemu zwrotowi.

Uwaga! W licytacji nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z dłużnikiem oraz tzw. opieszali nabywcy.

 

Komornik sądowy – Karol Szczygiecki

Jestem komornikiem sądowym, pracującym przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu (woj. wielkopolskie). Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu egzekucji sądowych, polegających na zajmowaniu mienia ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych.

Będąc funkcjonariuszem publicznym, działam na rzecz wierzyciela. Czynności, które podejmuję dotyczą głównie spraw cywilnych, ale również sytuacji regulowanych poprzez odrębne przepisy. Moim zadaniem jest egzekwowanie orzeczeń sądowych, dotyczących kwestii niepieniężnych oraz pieniężnych, a także przeprowadzanie licytacji komorniczych dóbr materialnych i niematerialnych.

 

Posąg Temidy