Ruchomości

Licytacja komornicza ruchomości jest ogłaszana najczęściej poprzez środki masowego przekazu. Aby przetarg mógł się odbyć, musi stawić się co najmniej jeden licytant. Jeśli chodzi o cenę wywoławczą, jest ona równa 75 proc. szacowanej wartości mienia ruchomego. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z przybiciem własności ruchomości. W przypadku braku chętnych do nabycia mienia, przetarg zostaje anulowany.

Druga licytacja ruchomości ma miejsce wówczas, gdy pierwsza nie doszła do skutku. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo zakupić mienie ruchome w kwocie minimalnej, równej cenie wywoławczej. Wierzyciel może również zażądać przeprowadzenia kolejnego przetargu, przy czym minimalna suma pieniężna wynosi 50 proc. wartości ruchomości.

Zachęcamy do przejrzenia licytacji komorniczych ruchomości, a także wzięcia udziału w przetargach, które organizujemy.

 

Łódź kabinowa