Licytacje

Licytacja komornicza ma charakter publiczny, przy czym może w niej uczestniczyć niemal każdy, z drobnymi wyjątkami, wymienionymi niżej.

Kto ma prawo do wzięcia udziału w licytacji komorniczej?

Aby móc uczestniczyć w przetargu komorniczym, należy mieć ukończone 18 lat i spełniać określone warunki. Jednocześnie każda z osób, która przystępuje do licytacji, ma obowiązek uiszczenia rękojmi. Oznacza to, że jest zobligowana do wpłacenia kwoty, wynoszącej odpowiednio 10 proc. wartości nieruchomości lub ruchomości. Po zakończeniu licytacji, rękojmia jest zwracana wszystkim osobom, które uczestniczyły w przetargu.

Kto nie może uczestniczyć w przetargu komorniczym?

W licytacji komorniczej nie mogą brać udziału osoby poniżej 18. roku życia, a także dłużnik oraz osoby jemu bliskie (małżonek/małżonka, rodzice, rodzeństwo). Z przetargu są również wyłączeni nabywcy, którzy w wygranej uprzednio licytacji nie uiścili należnej kwoty. Nie może w niej również uczestniczyć komornik, osoby z nim spokrewnione, a także urzędnicy obecni w trakcie odbywania się przetargu.

Przedstawiamy poniżej licytacje komornicze, obejmujące ruchomości, nieruchomości, a także inne prawa majątkowe. Zachęcamy do składania ofert – zwycięzcą przetargu jest osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę.

 

Młotek do licytacji na tle samochodu