Nieruchomości

Licytacja komornicza nieruchomości to nic innego jak publiczna sprzedaż mienia, odbywająca się w wyznaczonym przez komornika terminie oraz miejscu. Wśród nieruchomości, które mogą być licytowane, można wymienić: domy jednorodzinne, miejsca postojowe, garaże, magazyny oraz hale. Przedmiotem przetargu mogą być również mieszkania, lokale użytkowe, a także grunty oraz inne nieruchomości.

Osoby, które są zainteresowane zakupem mienia nieruchomego, mają możliwość obejrzenia go w dni robocze, o ustalonej uprzednio godzinie.

Aby wziąć udział w licytacji nieruchomości, należy wnieść wadium, stanowiące określoną przez komornika sumę. Koniecznym warunkiem jest uiszczenie opłaty najpóźniej jeden dzień przed wyznaczoną datą przetargu.

 

Dom z trawnikiem