Inne prawa majątkowe

Egzekucja z innych praw majątkowych obejmuje zajęcie przez egzekutora papierów wartościowych, a także m.in. prawa:

  • patentu,
  • udziałów wspólnika w danej spółce handlowej,
  • z rejestracji znaku towarowego.

Wszystkie wymienione dobra materialne i niematerialne, posiadające określoną wartość, mogą zostać wystawione na licytacji komorniczej. Zanim jednak dojdzie do przetargu, egzekutor informuje dłużnika o tym, że nie może czerpać żadnych korzyści z posiadanego innego prawa majątkowego. Nie ma również prawa do rozporządzania ani obciążania zajętego dobra. Wartość innego prawa majątkowego zostaje dokładnie oszacowana przez biegłego, a w następnej kolejności zostaje przeznaczone na licytację.

 

Kontenery